I Polygon Matematyczny Wiele 2014

I Polygon Matematyczny

I Polygon Matematyczny, przeznaczony dla młodzieży (gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej) w szczególny sposób zainteresowanej matematyką, odbył się w ośrodku eFKa w malowniczej, kaszubskiej miejscowości Wiele w dniach od 03.08.2014 r. do 10.08.2014 r. Równolegle odbył się obóz 1st Young Scientists Camp przeznaczony dla nieco młodszych uczestników i skoncentrowany na nieco szerszej tematyce – oprócz matematyki zajmowaliśmy się różnymi naukami przyrodniczymi – fizyką, chemią, biologią, astronomią. Zajęcia merytoryczne prowadzone były w dużej mierze przez wykładowców z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz przez członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Gdańsku i zaproszonych gości (również z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Szczegółowa kronika obozu dostępna jest poniżej:

Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4
Dzień 5
Dzień 6
Dzień 7
Dzień 8